“BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇAR”

“BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇAR”

OSB’lerin ortak sorunlarına çözüm aramak, yapılan idari, mali, hukuki düzenlemelerle ilgili görüş oluşturmak üzere kurulan Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER), sanayiciyi ilgilendiren önemli bir konuya parmak bastı. OBDER Başkanı Vahit Yıldırım, sanayicinin pahalı fiyattan elektrik almasına neden olacak “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı”nın büyük bir soruna yol açacağını söyledi.

Taslağın yürürlüğe girmesi durumunda serbest tüketicilerin, sanayi, ticarethane gibi abone gruplarına bakılmaksızın yıllık tüketimlerine göre büyük ve küçük tüketiciler olarak ikiye ayrılacağını belirten Yıldırım, büyük tüketici segmentindeki sayaçların bir tedarik şirketiyle anlaşmayıp ilgili dağıtım şirketinden elektrik temin etmek istemesi durumunda, mevcut EPDK perakende satış tarifesinden (205,219 TL/MWh) değil, ondan daha yüksek olarak açıklanacak “Son Kaynak Tedarik” tarifesi üzerinden elektrik satın almak durumunda kalacağına dikkat çekti.

“FİYATLAR ÜRETİMİ ETKİLİYOR”

Yıldırım, son aylarda döviz kurunda yaşanan değişimin elektrik enerjisi üretim maliyetini ve bunun bir sonucu olarak elektriğin perakende satış fiyatı önemli ölçüde artırdığını kaydetti. Elektrik üreticilerinin YEKDEM (Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) çerçevesinde ödemek zorunda oldukları bedellerin elektrik perakende satış fiyatlarına yansıdığını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

“Bu da OSB’lerin elektrik enerjisi tedarikini ve imalat sanayi üretimini zorlamaya başladı.

Günümüzde serbest piyasadan enerji temini, enerji maliyetleri artışı nedeniyle öyle bir noktaya geldi ki tedarikçi firmalar OSB’lere elektrik enerjisi vermek istemiyor. Büyük tüketicilerin serbest piyasada özel tedarikçilerden enerji alamamaları durumunda, serbest piyasada elektrik temin edebilecekleri tek mercii olarak özelleşen dağıtım şirketleri kalıyor.”

YÜKSEK TARİFE

Vahit Yıldırım, EPDK tarafından hazırlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Taslağı’nın daha büyük bir soruna yol açacağını, tebliğ taslağında; “… makul bir kar belirlenerek EPDK tarafından belirlenen bu tavanın üzerinde enerji satışı yapılacaktır” düzenlemesine yer verildiğini söyledi. Bu düzenleme ile EPDK’nın bir baz fiyat belirleyeceğini, baz fiyatın üzerinden nasıl hesaplanacağı belli olmayan kâr konarak satış yapılabileceğini anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu hüküm ile öngörülemeyen mali riskler hazırlanmaktadır.  Tebliğ taslağı bu şekliyle yürürlüğe girerse piyasada ucuz elektrik bulamayan ve bölgesindeki lisans sahibi şirketlerin onaylı tarifesinden enerji almak zorunda kalan OSB’lerin yürürlükteki tarifeden daha yüksek bir tarifeden elektrik almak zorunda kalacaklardır.

OSB’ler ve sanayici elektrik enerjisinin kaç lira olacağının öngörülebilir olmasını beklemektedir. Aksi halde OSB’lerdeki sanayicinin maliyetleri daha da artacaktır. Sonuçta üretim ve istihdam zorlukla sürdürülebilecek, birçok sanayi tesisi rekabet edebilme şansını kayıp edecektir.”

OSB’LER LEHİNE DÜZENLEME TALEBİ

“Üretim Reformu Kanunu olarak adlandırılan 7033 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi ile 4562 sayılı Kanun’un 21’inci maddesine eklenen fıkrasında; ‘OSB katılımcılarının enerji giderlerine dair düzenlemeler, serbest piyasa koşulları ile oluşmuş fiyatlara müdahale edilmeksizin, Bakanlar Kurulu tarafından yapılır’ hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda açıklanan durum karşısında ülke ekonomisine yaptığımız önemli katkılardan dolayı sanayiciler ve OSB’ler olarak beklentimiz; kanunla Bakanlar Kuruluna verilen bu yetkinin, elektrik enerjisi tüketim tarifelerinde sanayici ve OSB’ler lehine düzenlemeler yapması yönünde kullanmasıdır.”